Javaslatok a vendéglátás és turizmus szektor érdekében (kivonat)

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a szakértőkkel, a Baranyai Gasztronómiai Klaszterrel és a kamara Idegenforgalmi bizottságával egyeztetve a következő javaslatcsomagot juttatta el január közepén a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnöki Kabinet részére.

Javaslatok, észrevételek

Normatív támogatás

 1. Bértámogatás igénybevételének meghosszabbítása a szektor mikro- és kisvállalkozásai részére (485/2020 (XI.10) Korm. rendelet az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításaival) a teljes nyitást követő harmadik hónap végéig.
 2. A más országokban bevezetett válságtámogatási formák magyar gazdaság lehetőségeire való átfordítása:
  • veszteség bónusz” – ezen támogatásra nemcsak a bezárt vállalatok, hanem a velük indirekt módon gazdasági tevékenységet folytató és ezáltal veszteségeket elszenvedő cégek is jelentkezhetnek. Ennek lényege, hogy azon vállalatok, amelyeknek – a 2019-es év adott hónapjához mért – bevételkiesése meghaladja a 40 százalékot, likviditási segítséget kérhetnek.
  • bevételkiegészítés” – mértéke a 2019-es bázisév azonos időszakának forgalmát veszi alapul, és ágazattól függően, de legfeljebb a bevételkiesés 50 százalékos pótlását jelenti a teljes zárlat miatt bezárni kényszerült vállalkozásoknak.
  • “állandó költségekhez nyújtott támogatás” – a bezárt cégek meglévő fix költségeinek maximum 75 százalékát fedezi.
 3. Adófizetési és járulék kedvezmény (485/2020 (XI.10) Korm. rendelet az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításaival) fenntartása a szektor mikro- és kisvállalkozásai részére a teljes nyitást követő harmadik hónap végéig, de legalább 2021. december 31-ig.

 Fogyasztást élénkítő intézkedések

 1. Az 5%-os áfamérték alkalmazása az elvitelre és -házhozszállítással értékesített ételre, italra, a veszélyhelyzetet követően. Ezen szabályozás hozzájárul az újraindulást követően a szektor gyorsabb visszarendeződéséhez. A házhozszállításhoz szorosan kapcsolódó kiszállítási díj 27%-os adómértékének csökkentése 5%-ra.
 2. A veszélyhelyzet visszavonását követően a vállalkozások vendéglátóhelyi fogyasztásnak (catering szolgáltatások) megjelenését ösztönözve a jelenlegi reprezentációs adó mérséklése, átmeneti eltörlése szükséges, ezzel is támogatva az ez irányú kereslet növekedését. Jelen helyzetben  szinte megszűnt a vállalkozások által igénybe vett catering szolgáltatások utáni reprezentációs adó befizetés a központi költségvetésbe.
 3. A Széchenyi Pihenőkártya esetében javasoljuk az alszámlák tekintetében az el nem költött szálláshely alszámla egyenlege felhasználásának lehetővé tételét melegkonyhai étkezésre (vendéglátás alszámla), mint ahogy a kártyák bevezetése óta fordított irányban lehetséges is. A dolgozók nagy részének munkaszervezési okokból (kiadott kényszerszabadságok, újranyitás utáni fokozott munkaterhelés következtében szabadságolás lehetetlensége) nem lesz módja a szálláshely alszámlán 2019 óta felgyűlt nagyságrendi összeg célnak megfelelő felhasználásra, de amennyiben ez az összeg a vendéglátásban felhasználhatóvá válik, az igen jelentős segítség lenne a szektor újraindításában, és helyben generál azonnali fogyasztást.
 4. A Széchenyi Pihenőkártya kibocsátó bankok utasítása az ügyintézés gyorsítására, vagy annak időtartamának maximalizálására az újonnan a rendszerbe csatlakozó éttermek és egyéb szolgáltatók esetében. Számos vendéglátó jelezte, hogy a szerződéskötés és a terminál üzembe helyezése 3-6 hónapig is eltartott. Nagyon fontos, hogy ennek a jelentős bevételt biztosító eszköznek, népszerűségének és használatának ne az ügyintézés lassúsága legyen a korlátja, javasoljuk az átfutási idő maximalizálását 14 napban.
 5. Széchenyi Pihenőkártyákra 2019-ben utalt juttatások költségmentes felhasználási ideje 2021. május 31., ezt követően a jelenlegi szabályozás alapján havi 3%-os havidíjat vonnak le a kártyabirtokos számlájáról. Javasoljuk ezen 3%-os havidíj felszámításának kezdetét elhalasztani 2022. május 31. utánra, mivel a kártyabirtokosok jó része a szabályozások okán nem tudta minden alszámláján rendelkezésre álló keretet felhasználni. Ezzel a módosítással ezen havidíjak a gazdaságban realizálódnak a vállalkozásoknál, nem a bankrendszerben.
 6. A Széchenyi Pihenőkártyák tekintetében a jövőben megfontolásra javasoljuk a juttatás adójának és járulékának mérséklését a gazdaság további fehérítése érdekében.

Bérleti díj, szakképzés

 1. Az önkormányzatok  csökkentsék az önkormányzati tulajdonban lévő épületekben működő éttermek bérleti díját, és az esetleges teraszok után fizetendő díjak alól mentesüljenek a szektor vállalkozásai a 2021-es évben.
 2. Fontos megjegyezni azt is, hogy a szektor életben tartása, jól megszervezett újraindítása elengedhetetlen annak érdekében is, hogy maradjon megfelelő szakképzett munkaerő és utánpótlás, amelyek nélkül a szektor és beszállítói köre a helyét a gazdasági körforgásban nehezen tudja fenntartani.
 3. A szakképzési rendszerbe történő szeptemberi beiskolázást támogatni és később mérni szükséges.

Újranyitás

 1. Javasoljuk az éttermek (vendéglátó egységek) fokozatos megnyitását, mivel a szolgáltató egységek,   kereskedelmi egységek nyitva tartásával párhuzamosan nincs világos egészségügyi és/vagy szakmai gazdasági oka a vendéglátás és szálláshely szolgáltatás korlátozásának. A fokozatos megnyitással a szektor veszteségei és kiutalandó támogatások csökkenthetők. Javaslat: fokozatos megnyitás, amelyben a tulajdonos – üzemeltető a kormányhivatalokkal gyorsított eljárásban a kialakított szabályrendszert ellenőrzi és a szükséges bevezetendő intézkedéseket megteszi. Ilyen intézkedések lehetnek:
  • 50% kapacitáskihasználtság a maximum. Éttermekben meglévő asztalok 50%-a lehet “nyitva”. A nem használható asztalokat jól látható módon kell “üzemen kívül helyezni”
  • a forgalom tervezhetősége és kontrollálhatósága végett az éttermeket csak előre foglalással lehessen látogatni, az adott asztaltársaság fogyasztásának időtartamát 3 órában maximalizálva, ezzel is javítva a járványhelyzetben a tudatos és felelős fogyasztói magatartást
  • takarítás és fertőtlenítés rendszeresítése vendégenként a megfelelő eszközökkel – az eddig is érvényben lévő HACCP eljárásrend szigorítása/járványügyi előírásokhoz igazítása, pl. asztalok vendégenkénti fertőtlenítése
  • maszk viselése éttermekben az étel megérkezéséig és az elfogyasztását követően
 2. Javasoljuk megnyitni egy kifejezetten vendéglátóiparra fókuszáló egyszerű és gyors elbírálású támogatási formát, amelynek keretében a szektor mikro- és kisvállalkozásai fejlesztéshez, beruházáshoz, eszközvásárláshoz igényelhetnek támogatást, akár munkaerő megtartáshoz/fejlesztéshez kötötten.
 3. Új munkatárs felvételét és képzését célzó támogatások bevezetését a közeljövőben induló megyei és városi Paktum projektek keretében.

A vendéglátó vállalkozások nyitva tartásának jelenleg érvényben lévő korlátozása kihat azok beszállítói körére, mely szintén igen széles vállalkozói réteget, sok helyi termelőt is érint. Ilyen formában a forgalomkiesés náluk is megélhetési problémát okoz. A mielőbbi újraindítás a vendéglátó szektornál sokkal szélesebb körben fejt ki kedvező hatást.

Fenti intézkedések megvalósítása már rövidtávon is megtérülő befektetés lehet, az utolsó tartalékaikat felélő vendéglátóipari vállalkozások megmentésével azok későbbi adó- és járulékbefizetései, munkaerő foglalkoztatásuk kompenzálhatják a mostani jövedelem kiesést az önkormányzatok, illetve az állam felé.

A cégek megszűnése, a munkaerő elvándorlása a szektorból – más foglalkozási körbe, rosszabb esetben külföldre – esetén azonban értelemszerűen ezek egyike sem jut tőlük bevételhez, valamint olyan mélyről kellene újjáépíteni a szektort, hogy annak eredményessége igen kétséges, és továbbgyűrűző hatásként ellehetetleníti a turizmus szektor újraindítását is.

Forrás: pbkik.hu

Ajánlott cikkek