Megfeszített munka, növekvő taglétszám, még több feladat

Az idén januárban megalakult Baranyai Gasztronómiai Klaszter negyedik taggyűlését tartotta november 2-án. Az eltelt időszakban a klaszter 5 fős elnöksége 21 alkalommal ült össze és vitatta meg a tagok aktuális problémáit és azok lehetséges megoldásait. A feladatok mennyisége és szerteágazó területei mindenkit megleptek a közös munka során a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által biztosított menedzsmenttel.

A Covid helyzet csak tetézte a szakmát egyébként is sújtó szakképzett munkaerőhiány, folyamatosan változó jogi és adózási előírások, fenntarthatósági követelmények, adatgyűjtő szoftverek kötelező használata és külföldi turizmus lenullázódása okozta problémákat. Ilyen sűrűségű és szükségszerűen folyamatos egyeztetésre valójában senki nem számított a klaszter alapításakor.

A taggyűlésen a klasztermenedzsment beszámolt az eddigi tevékenységekről, kiemelve, hogy a klaszter elnöksége nagyon fegyelmezetten dolgozott ebben az évben. Részt vettek jogszabály véleményezésben, Covid helyzetből adódó szabályozások és támogatások javaslattételében, közreműködtek kamarai és városi gasztro rendezvények véleményezésében és lebonyolításban. Több kisfilmet is leforgattak az élénkülő belföldi turizmus és a helyi fogyasztók aktivizálása érdekében és részt vettek a tagok a PécsNyitva illetve a Heti1Helyi kampányban is. Tervük az, hogy a továbbiakban az elnökségi ülésekre meghívnak további tagokat is annak érdekében, hogy a vállalkozók jobban rálássanak arra a tevékeny munkára mely a háttérben zajlik értük-nekik-velük.

Novemberre 8 új taggal bővült a klaszter, akik között találunk kávézót, éttermet, borászt, pálinkafőzdét, helyi termelőket tömörítő egyesületeket és mixer iskolát is. A 28 tag összesen 43 vendéglátó egységet vagy a szakmának szóló szolgáltatást működtet a Pécs-Baranyai térségben, de üzemméreteikből és célközönségükből adódóan gyakorlatilag a szektor összes megoldandó problémáját megtestesítik. Talán éppen ettől a klaszter munkája nagyon színes és szerteágazó, sok ponton ezek az aktivitások összekapcsolódnak, ráadásul kevés az olyan tevékenység, amely azonnali eredménnyel kecsegtet. Sok évnyi lemaradást kell behozni vagy elrontott helyzetet javítani számos területen, de valahol el kell kezdeni.

A közelmúltban elindult a klaszter honlapja baranyazamata.hu kétnyelvű, magyar és angol verzióban elérhető tartalmakkal és ajánlatokkal, mely egyszerre szolgálja a helyi lakosok, az itt élő külföldiek és az idelátogatók tájékoztatását. Azonos célt szolgál a 2022 tavaszára tervezett Gasztro Kalauz kiadvány, melynek terveit ismertették a taggyűlésen.

Felmerült feladatként, hogy a szakmai utánpótlás biztosítására 2022-ben a BGK, a kamara által hosszú évek óta sikeresen megrendezett Gép-Ésszel, AutóMánia, Épít-Ésszel és Villany-Ász szakmaismeretei versenyek mintájára indítson a vendéglátás témakörében is hasonló versenyt. Ezzel a szakma szépségeit szeretnék megismertetni és bemutatni, hogy a pályaválasztás előtt álló 6-7. osztályos diákok számára vonzó választás és karrierút lehessen a vendéglátás.

A klasztertagok a városi rendezvényekkel és kitelepüléseken való részvétellel kapcsolatban számos problémát jeleztek a munkaerő-, és kapacitáshiánytól kezdve, a programütközéseken át. Gondosabban átgondolt, koordináltabb rendezvényszervezésre lenne szükség, mellyel kapcsolatban egyeztetéseket javasoltak a városi események szervezőivel a 2022-es tervezés kapcsán.

A tagok számára igen égető kérdés, hogy 2022-ben milyen árakon fognak tudni dolgozni, saját kínálatukat hogyan árazzák. Folyamatosan drágulnak az alapanyagok, növekednek az energiaárak és a minimálbér növekedésével a munkaerő bére és a járulékai is egyre nagyobb terhet rónak rájuk. Azonban a vendégek eddig csak részlegesen találkoztak ennek hatásaival. A vendégkör is jelentősen megváltozott az elmúlt két évben a koronavírus hatására. A külföldi turisták elmaradásával a hazai vendégek jelentik a fő bevételi forrást, melyek fogyasztási szokásaikban és fizetőképességükben is eltérnek az eddig megszokottól.

A taggyűlés végén a klaszter új tagja a Pécsi Kosárközösség egyik helyi termelője a Kerekded sajt és pékáru manufaktúra biztosított kóstolót sajtpalettájukból. A klaszter egyik fontos törekvése, hogy a helyi alapanyagok mind szélesebb körben kerüljenek felhasználásra a helyi gasztronómiai kínálatban. Ehhez elengedhetetlen a helyi termelők és termékeik megismerése személyesen is.

A következő elnökségi ülés témáját a vendéglátás-üzemeltetés folyamatának minden egyes lépésében bekövetkezett áremelkedések adják. Az energia-, munkabér-, alapanyag-, általánosságban véve az üzemeltetési költségek emelkedését szükségszerű az értékesítési árakban is érvényesíteni. Ennek módjáról és mértékéről lesz szó, illetve arról, hogy milyen eszközökkel – edukáció, kisfilmek, értékkommunikáció – lehet ezt a fogyasztókkal elfogadtatni.

Forrás: pbkik.hu

Ajánlott cikkek